MAASTRICHT - De Raad voor de Journalistiek hoeft geen nadere algemene richtlijnen te maken over privacy van slachtoffers na rampen als de vliegtuigcrash bij Tripoli.

''Discussie over de berichtgeving is goed, maar hoofdredacties zijn heel goed in staat eigen normen vast te stellen.

Die hoeven niet voor alle media gelijkluidend te zijn.'' Dat betoogde scheidend voorzitter Arendo Joustra vrijdag op de jaardag van het Genootschap van Hoofdredacteuren in Maastricht.

Joustra reageerde op de privacydiscussie die losbarstte na het tonen van tv-beelden van de 9-jarige Ruben, die de ramp in Libië als enige overleefde.

Ook het interview dat De Telegraaf met het jongetje had, leidde tot veel kritiek. Joustra: ''De veelbepleite pluriformiteit van de media houdt juist in dat er verschillen zijn tussen media. Niet alleen qua politieke opvattingen, maar ook qua toon en journalistieke keuzes.''

Laroes

Hoofdredacteur Hans Laroes van de NOS riep de Raad voor de Journalistiek deze week op een standpunt in te nemen over de aard van de berichtgeving na de vliegtuigramp. Zelf oordeelde hij dat de NOS te haastig was geweest met het uitzenden van ruwe en ongemonteerde beelden van Ruben.

De Raad opperde daarop de Leidraad voor de Journalistiek uit te breiden met een passage over de privacy van slachtoffers van rampen. Nu staan er in de leidraad alleen richtlijnen over slachtoffers van misdrijven. Volgens Joustra is het niet nodig nog meer richtlijnen te formuleren.

Wob

Joustra bepleitte eveneens dat het nieuwe kabinet de openbaarheid van bestuur beter moet regelen. Hij constateert groeiende ergernis bij de journalistiek over de toepassing van de wet openbaarheid bestuur (wob).

Volgens hem plakken overheden tegenwoordig onterecht overal het etiket staatsgeheim op. Uit talrijke rapporten blijkt volgens hem dat het ooit zo vooruitstrevende Nederland tegenwoordig ''een beetje achteraan bungelt'' als het gaat over de openbaarheid van overheidsgegevens.

Pieter Sijpersma, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden volgt Joustra op als voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren. De hoofdredacteur van Elsevier heeft de functie vier jaar uitgeoefend.