AMSTERDAM - Nog nooit is er zoveel geklaagd over de eindexamens als dit jaar. Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) kwamen tot en met woensdag 92.083 klachten binnen. In 2007 waren het er 92 duizend over de hele examenperiode. Vorig jaar waren het er 88 duizend.

Vooral vanuit het vmbo kwamen meer klachten dan gebruikelijk. Het Laks is blij dat veel leerlingen de eindexamenklachtenlijn of de website weten te vinden.

"Hoe meer kandidaten hun problemen bij ons neerleggen, hoe beter we kunnen inschatten waar het echt misgaat", zegt coördinator Abe Stegenga.

Slechtere examens

Het comité denkt overigens niet dat het hoge klachtenaantal direct verband houdt met slechtere examens of ondermaatse organisatie. Dat komt mogelijk doordat meer scholieren bekend zijn met het Laks en door de toegenomen aandacht van de media.

De examens begonnen vorig week, volgende week zijn alle scholieren klaar. Na afloop gaat het Laks de binnengekomen klachten analyseren en bespreken of voor bepaalde vakken een normverhoging nodig is.