DEN BOSCH - Zeker 25 slachtoffertjes van misbruik en ontucht door de Bossche zwemschoolhouder Benno L. eisen in de strafzaak schadevergoeding of een voorschot daarop.

De letselschadeadvocaten Edgar Mulders en Ted Gersjes hebben dat woensdag desgevraagd gezegd.

Mulders vraagt namens 24 meisjes bedragen van 2000, 3000 en 4000 euro per persoon als voorschot en komt uit op een voorlopig totaal van 67.000 euro.

Gersjes eist voor zijn cliëntje een bedrag dat 'aanzienlijk hoger' ligt dan de paar duizend euro van zijn collega. Zijn claim is volgens hem met een gedragskundig onderzoek eenvoudig te onderbouwen maar details wil hij nog niet geven.

Slachtofferhulp staat ook een aantal slachtoffers bij in de strafzaak maar wilde woensdag nog geen aantallen en bedragen noemen.