DEN HAAG - Demissionair minister André Rouvoet van Onderwijs wil niet dat driejarigen al naar school gaan. Hij heeft zijn bedenkingen bij het advies van de Onderwijsraad.

De raad stelt voor alle peuters van drie minimaal vijf ochtenden per week naar de basisschool te sturen. Dat kan worden uitgebreid met meer dagdelen. Nu gaan vrijwel alle kinderen op die leeftijd naar een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool.

''Dat is een gemiste kans'', aldus de Onderwijsraad woensdag. Volgens het adviescollege varieert namelijk de kwaliteit van dergelijke instanties sterk.

Het advies staat haaks op het huidige beleid dat er juist op is gericht om de kinderopvang en de peuterspeelzalen te versterken. Rouvoet kan echter niet meer beslissen over het plan. Dat is aan het volgende kabinet.

Niet verplicht

De 'uitgebreide' kleuterschool is niet verplicht, luidt het advies. Ouders mogen kiezen of zij hun zoons of dochters van drie al naar school sturen. De jongens en meisjes zijn immers pas leerplichtig vanaf vijf jaar. De raad kiest in eerste instantie voor ochtenden zodat de kinderen na school kunnen gaan slapen.

Tussen de twee en zes jaar oud ontwikkelen kinderen zich sterk. Ze leren bijvoorbeeld te spreken, samen te spelen, zichzelf aan te kleden en te eten. Volgens de raad moeten zij in deze ''cruciale fase worden begeleid en gestimuleerd door gekwalificeerd personeel''.

Voorschools

Veel opvoedtaken die vroeger meer voor de ouders waren, liggen tegenwoordig ook bij voorschoolse voorzieningen. Dat komt omdat steeds meer jonge kinderen naar de kinderopvang gaan.

Daar wordt, zo stelt de raad, vaak weinig aan een pedagogisch programma gedaan. Bovendien lijken de instellingen er kwalitatief niet beter maar juist slechter op te worden.

Daarom wil de Onderwijsraad de basisschool uitbreiden. Dat vraagt een extra investering van de overheid van naar schatting 100 tot 200 miljoen euro. Leerkrachten moeten goed zijn opgeleid en huidige medewerkers worden bijgeschoold.

Minder vrijblijvend

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil nog een stap verder gaan dan de raad. Het plan mag allemaal veel minder vrijblijvend. De MOgroep Kinderopvang vraagt zich af of kinderen niet beter af zijn in de opvang, omdat daar de groepen kleiner zijn.

Volgens de belangenbehartiger heeft de sector qua kwaliteit grote stappen gezet en zijn de meeste ouders tevreden.