AMSTERDAM - Ondanks de 'grote' vakken wiskunde voor het vwo en economie voor de havo is de eerste dag van week twee van de eindexamens voor de klachtenlijn van het Landelijk Akie Komitee Scholieren (LAKS) relatief rustig verlopen.

Er kwamen ongeveer 12.000 klachten binnen. ''De drukte was zoals verwacht'', zei het LAKS dinsdag.

Opvallend was dat vraag 7 van het examen filosofie vwo voor veel leerlingen reden was voor beklag. De twee filosofen naar wie in de vraag werd verwezen zouden niet in de lesstof zijn voorgekomen.

''Niet in de examenbundel inderdaad, maar wel in de syllabus. En die is leidend'', countert het LAKS die klaagzang.

''Daarom benadrukken wij nogmaals bij de kandidaten goed uit te zoeken wat wel en niet tot de lesstof behoort.''

Teller

De teller van de klachtenlijn staat met het sluiten van de telefoonlijn dinsdag in totaal op ruim 77.000 klachten. Dat is al bijna net zoveel als het hele vorige jaar, toen het LAKS ruim 88.000 klachten ontving.