DEN HAAG - De meeste ouders kunnen zich vinden in het voornemen van demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs samen te laten vallen met die van het basisonderwijs. .

Een voorstel om de vakantie met een week in te korten, zodat die net zo lang duurt als die van het basisonderwijs, kan eveneens rekenen op de steun van een meerderheid van de ouders.

Dat blijkt uit een onderzoek waarvan het ministerie van OCW de resultaten maandag naar buiten bracht. Onderzoeksbureau Intomart benaderde 485 ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs.

Bijna 53 procent van de ondervraagden oordeelde positief over het voorstel om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs zes weken te laten duren in plaats van zeven. Ruim 71 procent ziet heil in het plan om de vakanties in het basis- en het voortgezet onderwijs te laten samenvallen.

Roostervrij

In plaats van de zevende week zomervakantie krijgen leerlingen vijf roostervrije dagen. Tijdens die dagen kunnen docenten niet-lesgebonden werkzaamheden uitvoeren, zoals vergaderingen en studiedagen, zonder dat dit leidt tot lesuitval.

Twee derde van de ouders is daar positief over. De maatregel moet ertoe bijdragen dat leerlingen het verplichte aantal van duizend lesuren per jaar krijgen. Ruim 96 procent van de ouders zegt dat belangrijk te vinden.

Bekend

Het voornemen van Van Bijsterveldt is slechts bij een minderheid van de ouders (44 procent) bekend. De staatssecretaris vindt dat evenwel geen bezwaar. ,,We hebben nog even. Het is fijn om te merken dat mijn voorgenomen beleid op brede steun kan rekenen bij ouders.''

Binnenkort maakt het ministerie bekend vanaf welk schooljaar de maatregel van kracht wordt. Voor het zover is, zal nog uitgebreide voorlichting plaatshebben, aldus Van Bijsterveldt.

Algemene Onderwijsbond

De Algemene Onderwijsbond (Aob) zegt dat de staatssecretaris met een kleine peiling het debat over het schooljaar in het voortgezet onderwijs nog snel naar haar hand probeert te zetten. Daarmee praat ze volgens de bond voor haar beurt.

Een meerderheid van de Kamer vindt de schoolvakantie een zaak van het onderwijs zelf. De medezeggenschap moet hier volgens de Kamer afspraken over maken.