DEN HAAG - Voor honderdduizenden leerlingen breekt vanaf maandag een spannende tijd aan. Zij worden vanaf dan getest op wat zij de afgelopen jaren hebben geleerd.

Voor ruim 204.000 jongeren (ongeveer 108.000 vmbo'ers, 57.000 havisten en bijna 40.000 vwo-scholieren) jongeren breekt de eindexamentijd aan.

Dit jaar worden voor het eerst vwo-examens afgenomen volgens de nieuwe profielen. In 2007 zijn de profielen in havo en vwo aangepast en zijn de zogenoemde deelvakken vervallen.

Startsein

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt geeft maandagmorgen het startsein voor de examens als zij op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum de envelop opent met daarin het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands.

Daarvoor zal zij het eerste Examenjournaal op 3FM presenteren.

Op 1 juni is de examenstress voor alle leerlingen weer voorbij. Het wachten is dan op de uitslag. Die komt een paar weken later.

Recordaantal klachten

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) ontving vorig jaar een recordaantal van ruim 88.000 klachten. Het LAKS heeft ook nu weer, net als in voorgaande jaren, een speciale telefoonlijn waar leerlingen hun beklag kunnen doen.

De Stichting Eindexamenlijn opent voor het eerst ook een telefoonnummer en website waar scholieren in het voortgezet onderwijs terechtkunnen met vragen en klachten.