DEN HAAG - Alle baby's in Nederland moeten automatisch een vaccinatie krijgen tegen hepatitis b. Het wordt hoog tijd dat minister Ab Klink van Volksgezondheid daartoe besluit.

Dat stelt het Nationaal Hepatitis Centrum aan de vooravond van de Wereld Hepatitis Dag die woensdag wordt gehouden.

De Gezondheidsraad heeft het kabinet vorig jaar al geadviseerd de vaccinatie standaard in te voeren. Eerder had de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat al gedaan.

Naar schatting hebben in Nederland 60.000 mensen een chronische hepatitis B-infectie. Het gros is migrant, en dan met name migrant van de eerste generatie. Veel van de mensen weten niet eens dat ze de ziekte hebben.

Besmetting

Besmetting verloopt onder meer via seksueel contact, onhygiënisch handelen door artsen of verpleegkundig personeel, en moeder-kind besmetting tijdens de bevalling. Ook kunnen mensen besmet raken als ze onder onhygiënische omstandigheden een tatoeage laten zetten.

Per jaar overlijden tachtig tot driehonderd mensen aan de ziekte. Als er niets aan de besmetting wordt gedaan, kunnen mensen na verloop van tijd ernstige ziekten krijgen zoals leverkanker of leverfalen.

Testen

Het Nationaal Hepatitis Centrum roept mensen op zich te laten testen. Het gaat dan met name om mensen die drugs gebruiken of hebben gebruikt, voor 1992 bloedtransfusies hebben gehad, mensen die ooit een operatie of tandartsbehandeling in het buitenland hebben ondergaan, of daar een tatoeage hebben laten zetten.

Ook homoseksuelen behoren tot de risicogroepen.