AMSTERDAM - De vakbonden en de Verening van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren.

De ambtenaren krijgen er dit jaar 1,5 procent bij, en kunnen een hogere eindejaarsuitkering tegemoet zien.

De vakbonden leggen het akkoord met een postief advies voor aan de leden en lieten weten dat hiermee een einde komt aan de staking van vuilnismannen in Amsterdam en Utrecht.

In beide steden heeft het huisvuil zich opgehoopt. Volgens AbvaKabo wordt dat nu zo snel mogelijk opgeruimd. Er wordt overlegd of daarmee al in het weekeinde wordt begonnen.

Er is een akkoord bereikt over een cao met een duur van twee jaar.

Eindejaarsuitkering

Dit jaar krijgen de werknemers er eenmalig 1,5 procent. bij. In 2010 en in 2011 wordt de eindejaarsuitkering telkens met 0,5 procent verhoogd en het salaris wordt in 2011 verhoogd met eveneens 0,5 procent. De lager betaalden krijgen een hogere bodem in de eindejaarsuitkering.

Van de eenmalige uitkering van 1,5 procent zou 1 procent structureel kunnen worden, aldus de vakbonden. De omvang van bezuinigingen van het Rijk is nog niet bekend. Over het opvangen van die bezuinigingen bij de gemeenten gaan VNG en vakbonden nog overleggen, aldus de bonden.

Asscher

Zondagochtend vroeg zal er in Amsterdam een begin worden gemaakt met het schoonmaken van de stad.

Dat heeft waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher van Amsterdam zaterdag gezegd in een reactie op het akkoord over de nieuwe cao van de gemeenteambtenaren.

Asscher zegt ''heel blij'' te zijn met het akkoord tussen de vakbonden en de VNG.''We gaan zware jaren tegemoet en het is beter om daarbij afspraken te maken in plaats van met de ruggen tegen elkaar te staan''.

Sympathie

De burgemeester zegt vooral tevreden te zijn met het ophogen van de bodem van de eindejaarsuitkering voor de lagere inkomens. ''Ik heb veel sympathie voor de mensen die het zware werk doen.''

De waarnemend burgervader is van mening dat veel Amsterdammers bewonderenswaardig zijn omgegaan met de situatie van vervuiling in hun stad.

''In sommige straten was het opvallend schoon. Bewoners en ondernemers hebben veel zelf gedaan. Maar iedereen had er schoon genoeg van. Zodra de eerste ratten worden gesignaleerd is het natuurlijk snel gedaan met het begrip.''

Voorleggen

De ambtenaren beginnen niet zaterdag al aan de schoonmaakwerkzaamheden. Volgens Asscher is dit omdat het om een principeakkoord gaat dat eerst nog aan de leden van de bonden moet worden voorgelegd.

Hoe de werkzaamheden precies worden opgepakt in de hoofdstad en met hoeveel mensen, kon hij nog niet zeggen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zal het akkoord 'ergens de komende dagen' worden voorgelegd. ''Dat we niet bijvoorbeeld zaterdag al direct beginnen met het schoonmaken heeft te maken met het informeren en inroosteren van de mensen'', aldus de zegsvrouw.

Utrecht

Ook de gemeente Utrecht heeft verheugd gereageerd op het principeakkoord.

''We zijn zeer verheugd dat er een oplossing is. Er is veel begrip geweest van de bewoners in Utrecht maar we zijn blij dat de opeenstapeling van vuil nu bijna voorbij is'', aldus een woorvoerder van de gemeente zaterdag.

De straatvegers in Utrecht staken sinds de nacht na Koninginnedag; de overige ambtenaren van de reinigingsdienst hebben zich op 6 mei bij hen aangesloten.

Begin opruimen

Volgens de zegsvrouw van de gemeente wordt zaterdag aan het einde van de middag al begonnen met het opruimen van het afval in de binnenstad.

De drie afvalscheidingsstations van de stad zijn zaterdag open zodat Utrechters daar afval naartoe kunnen brengen. Maandag wordt begonnen met het reguliere rooster en wordt het vuilnis volgens schema opgehaald.