ZEIST - De Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) komen dinsdag met een reactie op het vrijdag gepresenteerde advies over het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Oud-minister Wim Deetman presenteerde zijn advies over het nog uit te voeren misbruikonderzoek vrijdag in Den Haag.

Hij is in maart door de bisschoppen en de KNR gevraagd de eerste fase van het misbruikonderzoek te leiden.

''De conferenties zijn volstrekt vrij om het advies in de prullenbak te deponeren'', zei Deetman vrijdag. ''Men mag dingen veranderen maar dat gaat niet in achterkamertjes gebeuren.''

Deetman heeft gepleit voor een wetenschappelijk onderzoek naar aard, omvang en omstandigheden van seksueel misbruik en de verantwoordelijken binnen de kerk. Het onderzoek moet de periode tussen 1945 en nu beslaan.