AMSTERDAM - De overheid moet universiteiten en andere kennisorganisaties dwingen tot samenwerking bij wetenschappelijk onderzoek. Als instellingen niet bereid zijn samen op te trekken, moeten ze daarvoor financieel worden gestraft.

Daarvoor heeft de president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), Robbert Dijkgraaf, maandag gepleit tijdens zijn jaarrede.

Nederland is volgens Dijkgraaf te klein voor een competitie tussen de instellingen onderling. Als Nederland zich als wetenschappelijk onderzoeksland staande wil houden binnen Europa, is die samenwerking broodnodig, aldus de KNAW-voorman.

Plannen

De overheid moet de onderzoekers bijvoorbeeld stimuleren gezamenlijk plannen te maken voor de toekomst, en alleen de beste initiatieven ondersteunen. Dijkgraaf vindt ook dat de agenda van de onderzoekers beter moet worden afgestemd op de actualiteit.

Hij heeft ook gepleit voor nog meer openheid van onderzoekers over hun doen en laten dan ze nu al betrachten.

Jonge wetenschappers moeten daar tijdens hun opleiding volgens hem krachtig in worden onderwezen. Alleen zo kan de wetenschap haar integriteit behouden, aldus de president.