DEN HAAG - Ziekenhuizen die vorig jaar een operatierobot kochten, hebben die aankoop vooraf onvoldoende geregeld. Zij hebben daarmee onvoldoende zorgvuldig gehandeld, concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport.

Demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft dat rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

De acht ziekenhuizen die zo'n robot aanschaften hadden de introductie van het apparaat beter moeten regelen, concludeert de inspectie. ''Relevante technici en deskundigen op het gebied van reiniging, desinfectie en sterilisatie werden niet of onvoldoende tijdig bij de aanschaf betrokken'', staat in het rapport.

''Hierdoor is in de periode na aanschaf in geen van de onderzochte ziekenhuizen onder optimale condities gewerkt.'' De controleurs hebben geen meldingen gehad dat door deze werkwijze ''patiëntenschade'' is opgetreden.

Litteken

Door robotchirurgie toe te passen krijgt de patiënt een minder groot litteken en herstelt doorgaans sneller. De klinieken die ermee werken lopen voorop, maar vergeten daardoor te gemakkelijk om zorgvuldigheids- en veiligheidseisen toe te passen, schrijven de inspecteurs.

Directe aanleiding voor het onderzoek waren signalen uit enkele ziekenhuizen dat robotchirurgie niet zorgvuldig was geïntroduceerd.

''Door het niet tijdig betrekken van relevante technici en deskundigen bleken essentiële investeringen voor het reinigen, desinfecteren, steriliseren en controleren van het instrumentarium niet gelijktijdig met de aankoop van de robot te zijn gedaan."

Onderhoud

"Het ontbrak de technici daarnaast aan voldoende technische informatie om goed onderhoud te kunnen uitvoeren. (...) Ondersteunende professionals bleken niet tijdig te zijn getraind, infrastructurele voorzieningen waren niet op tijd gerealiseerd en het ontbrak aan een risicoanalyse rond de elektrische veiligheid in de operatiekamer'', valt te lezen in het stuk.

Volgens een woordvoerster van de inspectie zijn inmiddels ''verbetertrajecten opgestart''. ''In de toekomst dienen raden van bestuur van ziekenhuizen zich bij de aanschaf van operatierobots te houden aan de geldende richtlijnen'', aldus de zegsvrouw.