BUSSUM - De protestantse gemeente in Bussum heeft twee weken geleden een brief gekregen van een vrouw die zegt dat zij in haar pubertijd seksueel is misbruikt door twee prominente gemeenteleden van de kerk.

Dat schrijft scriba Peter David in een brief aan de protestantse gemeente Bussum. De vrouw schrijft in haar volgens de scriba ''gedetailleerde'' brief dat ze als minderjarige slachtoffer is geworden van mishandeling en seksueel misbruik.

''Wij gaan even flink door het stof'', aldus David. Hij zegt dat leden van de algemene kerkenraad, onder wie hijzelf, direct in de archieven van de gemeente zijn gedoken maar verder geen informatie konden vinden over de zaak.

Wel is duidelijk dat de twee gemeenteleden over wie de vrouw schrijft, inmiddels zijn overleden. ''Het sloeg in als een bom'', zegt de secretaris ''Als dit nu zou gebeuren, nemen we direct maatregelen. Maar we kunnen er niets over terugvinden.''

Excuses

De protestantse gemeente heeft haar excuses aan de vrouw aangeboden en tevens pastorale hulp aangeboden. De gemeente in Bussum, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), roept mensen die ervaring hebben met seksueel misbruik binnen de PKN, op zich te melden bij hun betreffende predikant of bij het meldpunt in Utrecht, Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR).

Het is niet de eerste keer dat er een geval van seksueel misbruik binnen de PKN aan het licht komt. Wel is het voor het eerst sinds de verhalen over misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) bekend werden dat een protestantse kerk de publiciteit zoekt over een dergelijke kwestie.

Ruchtbaarheid

De protestantse gemeente in Bussum laat weten dat zij ruchtbaarheid aan het geval van misbruik wilde geven om ''niets in de doofpot te stoppen.''

De synode van de toen nog Samen op Weg-kerken (nu PKN) heeft in 1999 richtlijnen opgesteld voor kerkgemeenten die met seksueel misbruik worden geconfronteerd. Sinds 2006 is er een protocol van kracht dat in eerste instantie is bedoeld voor kerkenraden. De protestantse gemeente in Bussum beroept zich op dat protocol.