DEN HAAG - De aanpak van fraude met identiteit of documenten onder vreemdelingen schiet tekort. Dat stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een donderdag aan het ministerie van Justitie uitgebracht advies.

Het grootste probleem is dat de aanpak niet centraal wordt geleid.

Maatregelen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en gemeenten zijn meestal kleinschalig en kortstondig van aard.

Ook is er bij instanties onvoldoende kennis om fraude te herkennen en is er te weinig tijd en geld om identiteit of documenten zorgvuldig te checken.

Specialisten

De commissie vindt daarom dat er iemand moet komen die de hele fraudebestrijding gaat aansturen.

De instanties moeten ook beter samenwerken en de identiteitscontrole moet in immigratiekantoren door specialisten van de vreemdelingenpolitie worden uitgevoerd, aldus de ACVZ.