VOORBURG - Havo-scholieren uit de vier grote steden halen minder vaak hun eindexamen dan elders in Nederland. Vooral in Rotterdam ligt het slagingspercentage onder het landelijk gemiddelde.

Ook in Den Haag, Utrecht en Amsterdam doen havisten het iets minder goed dan elders. Zeeland en Limburg hadden daarentegen de hoogste aandelen geslaagden, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groningen heeft het laagste aantal. Gemiddeld behalen in Nederland negen op de tien havo-leerlingen het diploma, aldus het CBS maandag.

Vwo

Bij vwo'ers geldt vrijwel hetzelfde, behalve dat zij het in de stad Utrecht beter doen dan het landelijke gemiddelde. Rotterdam, Den Haag en Amsterdam scoren ook hier iets lager.

Van de vier grote steden maken de examenkandidaten in Rotterdam hun examen het minst. Limburg doet het wat betreft de vwo-examens opnieuw erg goed. Flevoland heeft het laagste slagingspercentage van het land.

Deze maand gaan ruim 200.000 vmbo-, havo- en vwo-leerlingen op voor hun eindexamen. Iets minder dan de helft daarvan heeft havo of vwo gedaan.