DEN HAAG - Nederland ligt niet op schema om klimaatdoelen op langere termijn te halen. Om doelstellingen toch waar te maken, moet een volgend kabinet aanvullende maatregelen nemen.

Wat betreft energiebesparingen kan besloten worden om energiebedrijven en woningeigenaren verplichingen op te leggen.

Dat schrijven het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een donderdag gepubliceerde evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid.

Tempo

Nederland wil in 2020 30 procent minder broeikasgassen uitstoten. Het tempo van energiebesparing moet omhoog van gemiddeld 1 naar 2 procent per jaar.

Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik moet stijgen tot 20 procent.

Beleid

Met een voortzetting van het huidige beleid bedraagt het aandeel duurzame energie (bijvoorbeeld uit wind, zon en water) in 2020 11 tot maximaal 15,5 procent van het totaal.

Energiebesparingen komen uit op 1,1 tot 1,8 procent. Ook op het gebied van de uitstoot van broeikasgassen maakt Nederland de doelstellingen over 2020 niet waar, blijkt uit de ramingen.

Conclusies

Demissionair minister Tineke Huizinga van VROM heeft de conclusies donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij wijst erop dat de klimaatdoelstellingen voor 2010 al zijn gehaald. Naar verwachting is dat in 2011 ook het geval.

Het ministerie heeft geen keuze gemaakt uit verschillende aanbevelingen van het ECN en PBL ''gegeven de demissionaire status van het kabinet'', aldus de minister.

Kilometerheffing

Belangenorganisatie Natuur en Milieu vindt dat een nieuw kabinet aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het invoeren van de kilometerheffing.

De organisatie stelt dat de evaluatie aantoont dat Nederland wat betreft klimaatbeleid ''achteraan loopt in Europa''.