DEN HAAG - Rieke Samson-Geerlings leidt de commissie die onderzoek gaat doen naar mogelijk seksueel misbruik van kinderen die in de jaren vijftig en zestig door de kinderbescherming in een jeugdinrichting waren geplaatst.

De demissionair ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) hebben dat woensdag de Tweede Kamer laten weten.

Samson werkte eerder voor het Openbaar Ministerie waar ze vorig jaar afscheid nam als procureur-generaal. Binnen het college van procureurs-generaal was ze verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd.

Het kabinet wil dit onderzoek, omdat de rol van de kinderbescherming niet wordt belicht in het onderzoek van Wim Deetman naar misbruik van kinderen in katholieke instellingen.

Signalen

De onderzoekscommissie onder voorzitterschap van Samson gaat kijken of bij overheidsinstanties al eerder signalen bekend waren over mogelijk misbruik in jeugdinrichtingen en hoe daarmee is omgegaan.

Ook wordt op een rijtje gezet op welke manieren misbruik van kinderen nu wordt gesignaleerd.