DEN BOSCH - Aspergeteelster José J. uit Someren, die verdacht wordt van het uitbuiten van seizoenwerkers, blijft de komende drie maanden achter de tralies.

Haar advocaten vroegen de rechtbank in Den Bosch woensdag de voorlopige hechtenis op te heffen dan wel te schorsen, omdat het aspergeseizoen is begonnen. Volgens de rechtbank bestaat er vrees voor herhaling.

Die vrees wordt versterkt door aanwijzingen dat op het bedrijf van J. in de afgelopen weken weer buitenlandse seizoensarbeiders hebben gewerkt.

'Moderne slavernij'

Op het bedrijf van J. werd in mei vorig jaar een inval gedaan. Tientallen buitenlandse arbeiders, deels zonder werkvergunning, zouden onder erbarmelijke omstandigheden zijn gehuisvest en zwaar onderbetaald zijn. Burgemeester Alfred Veltman van Someren sprak eerder van ''moderne slavernij''.

Goedkoop

De 46-jarige aspergeteelster zit inmiddels ruim drie maanden vast. Volgens officier van justitie Mariska Wijnbelt heeft ze vanuit de gevangenis geprobeerd te regelen dat 'ook dit jaar de asperges weer zo goedkoop mogelijk uit de grond komen'.

Ze zou opdracht hebben gegeven Bulgaren voor 50 eurocent per kilo asperges te laten steken. De arbeidsinspectie berekende dat 59 eurocent de minimum-kiloprijs zou mogen zijn, uitgaande van het minimumloon.

Vrijwillig

Ook zou ze familieleden opdracht hebben gegeven seizoenwerkers een papier te laten ondertekenen waarin stond dat ze vrijwillig werkten, dit om de verplichte tewerkstellingsvergunning te omzeilen.

Volgens de advocaten van J. hebben haar familieleden de Bulgaren op eigen initiatief ingeschakeld. Het gevaar op herhaling is volgens hen klein, alleen al omdat J. van de gemeente geen seizoenswerkers op eigen terrein meer mag huisvesten.

Faillissement

Ze heeft een vergunning om een nieuw onderkomen te bouwen, maar de bouw is stilgelegd toen ze kwam vast te zitten. De advocaten stellen dat een faillissement dreigt als J. niet zelf haar bedrijf kan runnen.

De zaak is voor maximaal drie maanden aangehouden. In de tussentijd wordt een lange reeks getuigen gehoord, onder wie een oud-wethouder van de gemeente Someren en enkele ambtenaren die zich in het verleden met het bedrijf hebben bemoeid.