DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag harde noten gekraakt over de uitkomsten van gedragskundige onderzoeken die zijn gedaan naar de van ontucht verdachte Bossche zwemschoolhouder Benno L.

Harde constateringen over de oncontroleerbare hyperseksuele en ongeneeslijke pedofiele neigingen van de verdachte komen volgens justitie niet overeen met de conclusies dat de kans op herhaling niet erg groot is en dat met een ambulante behandeling kan worden volstaan.

De psychiater en de psycholoog worden daarom op verzoek van justitie als getuige opgeroepen, bepaalde de rechter. Als zij de vele vragen van justitie niet tot tevredenheid kunnen beantwoorden, overweegt officier van justitie Juliette Nederlof een verzoek in te dienen voor opname en observatie van de zwemschoolhouder in het Pieter Baan Centrum, zei ze woensdagochtend tijdens een pro-formazitting.

Tbs

Justitie verdenkt de 59-jarige zwemleraar van misbruik van in totaal 57 meisjes. De deskundigen oordelen dat tbs met dwangverpleging voor Benno L. niet nodig is. Door de uitkomsten van de rapportages kan justitie niet de maximale onvoorwaardelijke celstraf van twaalf jaar eisen.

Nederlof onthulde dat ze van plan was om fors meer dan vier jaar gevangenisstraf te eisen. Ze betwijfelt of de reclassering in staat is om adequaat toezicht uit te oefenen en meent dat dag en nacht toezicht noodzakelijk is.

Duitsland

In de gesprekken met de psycholoog en psychiater is de wens van de verdachte naar voren gekomen dat hij zijn straf in Duitsland wil uitzitten. Benno L. is nog Duits staatsburger en raadsman Pieter van der Kruijs denkt dat hij in een Duitse gevangenis de kans op een anoniem bestaan groter is.

Omdat hij in Nederland is verketterd, wil de verdachte ook na zijn vrijlating in Duitsland blijven.

Voor de inhoudelijke behandeling trekt de rechtbank vanaf 31 mei nog twee extra dagen uit bovenop de eerder geplande vijf zittingsdagen. Het requisitoir van de officier van justitie staat nu gepland op 9 juni, de uitspraak op 2 juli.