DEN HAAG - De Nederlandse gemeenten willen dat het gebruik van alcohol door jongeren onder zestien jaar strafbaar wordt.

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op cijfers die het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) woensdag naar buiten bracht.

Hieruit blijkt dat het aantal jongeren dat met spoed met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis is beland, het afgelopen jaar met de helft is gestegen tot minimaal vijfhonderd.

Leeftijd

Het gaat om kinderen van 11 tot 18 jaar. De VNG wil dat er een blaastest komt voor jongeren onder de zestien jaar die overlast veroorzaken op openbare plekken. Ook willen gemeenten dat de leeftijdsgrens voor het kopen van drank wordt verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Uit het onderzoek van het NSCK blijkt dat een derde van de zuipende minderjarige jongeren de drank zelf aanschaft bij een supermarkt of in een kroeg.

Strafbaar

De gemeenten willen dat voortaan niet alleen de verkopers, maar ook de jongere zelf en de ouders strafbaar kunnen worden gesteld als de alcoholwet wordt overtreden. Met dit soort maatregelen kunnen lokale overheden zelf harder gaan optreden tegen comazuipen.

De VNG betreurt het zeer dat er nog geen Kamermeerderheid voor de plannen is.