DEN HAAG - Lucia de Berk is woensdag vrijgesproken van de moorden, waarvoor zij bijna 6,5 jaar vast zat. De Rechtspraak betreurt het dat de verpleegster eerder tot levenslang is veroordeeld.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Erik van den Emster, heeft woensdag publiekelijk spijt betuigd namens de rechterlijke colleges die het strafrechtelijk lot van De Berk in eerdere instanties bepaalden: de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag en de Hoge Raad.

''Het spijt me zeer dat een rechterlijke beslissing die bij nader inzien verkeerd blijkt, zulke ingrijpende, persoonlijke gevolgen heeft gehad'', aldus Van den Emster. Het is hoogst uitzonderlijk, zo niet uniek, dat de rechterlijke macht excuses aanbiedt na afloop van een strafzaak.

Van den Emster: ''Jarenlang ten onrechte in de gevangenis zitten, dat moet een nachtmerrie geweest zijn voor haar. Ik vind dat zeer triest voor haar, en voor haar omgeving. Helaas kan ik dat niet ongedaan maken.''

Dwaling

Volgens Van den Emster is kern van het dwalen in de zaak-De Berk de onjuiste interpretatie van enkele conclusies van deskundigen.

''Dit is een zeer complexe zaak die uitputtend is behandeld. Rechtbank en hof hebben alles gedaan wat nodig is, diverse deskundigen geraadpleegd. De deskundigen spraken elkaar soms tegen, maar de rechter moet wel beslissen. Uiteindelijk was het ook nieuw deskundigenbewijs dat leidde tot de vrijspraak.''

Onderzoekstechnieken

In de zaak-De Berk hebben de rechters zich uitvoerig door deskundigen moeten laten voorlichten over uiterst complexe, onder meer toxicologische materie. Forensisch-technische problematiek speelt met de verfijning van onderzoekstechnieken steeds vaker een rol in strafzaken. Inmiddels bestaan er voor rechters cursussen op het gebied van DNA, statistiek en psychologie.

De magistraten van de rechtbank en het gerechtshof in Den Haag die De Berk hebben veroordeeld, hoeven geen consequenties te vrezen. ''Rechtspraak is niet onfeilbaar'', aldus Van den Emster. ''De betrokken rechters hebben professioneel en integer gehandeld. Van sancties kan dan ook geen sprake zijn. In juridische zin heeft het systeem uiteindelijk gewerkt en is de fout gecorrigeerd.''

Openbaar Ministerie

Ook het Openbaar Ministerie wil dat De Berk wordt gerehabiliteerd. Dat heeft OM-topman Harm Brouwer tegen haar gezegd.

Hij heeft in een gesprek, waar ook haar advocaten bij waren, namens het OM zijn excuses aangeboden voor de onterecht ondergane straf. Ze heeft bijna 6,5 jaar vastgezeten.

Ook krijgt de 48-jarige verpleegkundige een schadevergoeding. "Het is belangrijk dat Lucia de Berk in ieder geval zo spoedig mogelijk financieel gecompenseerd wordt", laat hij weten.

Over de hoogte van het bedrag volgt overleg met de advocaten. De OM-topman heeft ook de nabestaanden van de overledenen in deze zaak verontschuldigingen aangeboden.

Levenslang

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde de verpleegkundige in 2004 nog tot levenslang en tbs. De rechters stelden toen dat sprake was van vergiftiging.

Later verwees de Hoge Raad de zaak terug naar het hof in Arnhem. Vanwege gerezen twijfels vinden het OM en het hof nu ook dat niet langer kan worden bewezen dat De Berk fout zat.

Lucia de Berk vrijgesproken