BOXTEL - Kinderen met een licht verstandelijke beperking die begin jaren zestig en zeventig op het instituut De La Salle in Boxtel zaten, zijn in die tijd slachtoffer geworden van seksueel misbruik door leden van de congregatie van de Fraters van Tilburg.

Dat hebben drie oud-groepsleiders van het behandelinstituut onafhankelijk van elkaar verklaard aan de Wereldomroep en NRC Handelsblad.

Volgens de redacties is het de eerste keer dat niet slachtoffers van seksueel misbruik zelf met verhalen over misbruik binnen rooms-katholieke instellingen naar buiten komen.

De drie oud-groepsleiders die de broeders van misbruik beschuldigen, waren de eerste leken die de fraters hielpen bij het onderwijs aan zwakbegaafde kinderen.

Buitenland

Ook in het buitenland worden fraters beschuldigd van seksueel misbruik Een oud-leerling van een internaat van de Fraters van Tilburg in Soto, op Curaçao, beschuldigt twee broeders van die congregatie van seksueel misbruik.

Hij uittte zijn beschuldigingen voor de Wereldomroep.

Opspraak

Het is niet de eerste keer dat de congregatie in opspraak komt.

Eerder zeiden zeven oud-leerlingen van blindeninstituut Sint Henricus in het Brabantse Grave structureel te zijn misbruikt en mishandeld door negen fraters.