AMSTERDAM - Peter la S., kroongetuige in het liquidatieproces Passage, heeft van justitie geen vrij te besteden geldbedrag toegezegd gekregen.

De staat heeft hem onder voorwaarden een lening in het vooruitzicht gesteld, nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Daarmee zou hij een bedrijf kunnen opzetten om op een legale manier in zijn levensonderhoud te voorzien.

In de ''opstartfase'' daarvan heeft de staat beloofd het inkomen van La S. drie jaar lang op peil houden tot ''iets hoger'' dan modaal.

Geldelijke tegenprestatie

Deze afspraken zijn alle ''veiligheidsgerelateerde financiële voorzieningen'', aldus officier van justitie Betty Wind maandag tijdens een zitting in het langlopende proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.

Van een geldelijke tegenprestatie door justitie in ruil voor de verklaringen van La S. is nooit sprake geweest. De gedane toezeggingen vallen binnen de wettelijke kaders.

Inzicht

Wind zag zich genoodzaakt de rechtbank inzicht te verschaffen in de afspraken die La S. met het Team Getuigenbescherming (TGB) heeft gemaakt, ondanks haar overtuiging dat die afspraken niet opeen openbare zitting besproken moeten worden.

La S. koos enkele weken met veel omhaal van woorden de aanval: hij voelt zich voor de gek gehouden en beweert dat justitie zich niet aan de begin 2007 met hem gemaakte afspraken houdt.

Kroongetuige

Hij wil zijn rol als kroongetuige niet langer vervullen en is, in de woorden van aanklaagster Wind, ''een uitermate scherpe en negatieve koers'' gaan varen.

Wind: ''Dwaling, bedrog, misleiding en nu ook nog eens ontoelaatbare financiële toezeggingen, als salvo's vanuit de heup, gericht op de deal op grond waarvan hij is gaan verklaren. De enige die hij daarmee raakt is zichzelf.''

Voorwaardelijke lening

Dat La S. geen gouden bergen zijn beloofd doch slechts een voorwaardelijke lening liet de kroongetuige maandag tot verbazing van de rechtbank onweersproken.

Hij weigerde daarover opheldering te verschaffen, omdat hij zegt ''grotere belangen dan deze rechtszaak'' te hebben. ''Het TGB staat op het punt mij en mijn familie te laten vallen, ik moet civiel gaan procederen'', aldus La S cryptisch.

Onderzoek

De kroongetuige wil dat de rechtbank een uitgebreid onderzoek instelt naar de gang van zaken rond de afspraken die La S. met het TGB zou hebben gemaakt en hoe die tot stand zijn gekomen.

Na het betoog van officier Wind en de reactie daarop van La S. lijkt de kans dat de rechtbank een dergelijk onderzoek gelast kleiner geworden.

Bedreigde getuigen

De rechter-commissaris in Amsterdam heeft twee getuigen van de verdediging in het liquidatieproces Passage geen status van anonieme, bedreigde getuige toegekend. Dit heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam maandag bekendgemaakt.

De advocaten van een aantal verdachten in het proces hadden de onderzoeksrechter begin februari om toekenning van de bijzondere status verzocht. Het gaat om getuigen die door de raadslieden worden aangeduid als F1 en F3.

Gelogen

Zij kunnen volgens de advocaten verklaren dat kroongetuige Peter la S. op onderdelen heeft gelogen en beweren onafhankelijk van elkaar dat La S. naast de door hem bekende liquidatie van Kees Houtman nog een moord heeft gepleegd.

Peter la S. heeft deze beweringen in februari al weersproken. ,,Klinkklare onzin'', aldus de kroongetuige toen.