DEN HAAG - Het aantal adopties door Nederlandse ouders is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2004 zijn 1370 kinderen geadopteerd.

Het aantal adopties per jaar daalde sindsdien gestaag naar bijna achthonderd in 2008. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.

Dat het aantal adopties sinds 2004 bijna is gehalveerd, komt volgens het CBS doordat het aantal adoptiekinderen uit China kleiner is geworden.

Sinds het begin van deze eeuw zijn de Chinese kinderen het sterkst vertegenwoordigd in de groep kinderen die per jaar bij Nederlandse adoptieouders terechtkomt, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

In 2004 was 60 procent van de kinderen die dat jaar werden geadopteerd van Chinese afkomst.

Meisjes

De daling doet zich volgens het CBS overigens alleen voor bij de meisjes. Tot voor kort werden vanuit China hoofdzakelijk meisjes geadopteerd.

Het aandeel Chinese jongetjes zou juist iets zijn toegenomen. De afgelopen jaren is de groep kinderen uit Haïti en Ethiopië ook licht gestegen, aldus het CBS.

Wereldkinderen

Volgens een woordvoerster van Wereldkinderen, een van de grootste adoptieorganisaties van Nederland, worden er in China minder kinderen te vondeling gelegd met als direct gevolg een daling van het aanbod adoptiekinderen uit dat land.

''De noodzaak voor adoptie neemt dus af en daarbij neemt de welvaart in China toe. Ook hebben de Chinezen zelf een slag gemaakt met een binnenlands adoptieprogramma'', aldus de woordvoerster.

Moeilijker

Omdat de vraag naar adoptie afneemt wordt het steeds moeilijker om een kind te adopteren. ''De mogelijkheden om een gezond kind te adopteren nemen af. Maar dit geldt niet voor kinderen met medische problemen die speciale zorg nodig hebben. De belangstelling om een kind met een ziekte te adopteren neemt als gevolg daarvan toe'', aldus de woordvoerster.

Wereldkinderen bracht vorig jaar 257 kinderen onder bij een Nederlands gezin. In 2004 waren dat er zeshonderd.