DEN HAAG - De erfpacht voor vakantiewoningen op de Waddeneilanden gaat omhoog. Dat gebeurt niet in een keer, maar in jaarlijkse stapjes gedurende vijf jaar. Dat maakte minister Gerda Verburg (LNV) vrijdag bekend.

 Verburg volgt een advies hierover van twee deskundigen, die in januari van de minister opdracht kregen een praktische oplossing te bedenken voor het erfpachtbeleid van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden.

Op de eilanden is protest geweest tegen een opslag. Bewoners vrezen dat de voorgenomen verhoging leidt tot leegstand van vakantiehuisjes en dat is weer slecht voor de middenstand op de eilanden.

Goede balans

Volgens de minister is de gekozen oplossing ''een goede balans tussen de belangen van de erfpachters en Staatsbosbeheer''. De onderzoekers hebben geconstateerd dat de huidige erfpachttarieven van Staatsbosbeheer op de eilanden gemiddeld laag tot erg laag zijn in vergelijking met andere erfpachters in Nederland.

Een woordvoerder van het ministerie licht toe dat ongeveer een kwart van alle erfpachtcontracten aan herziening toe is, in totaal zo'n 350 stuks. Met hoeveel geld de erfpacht omhoog gaat, is in algemene zin niet te zeggen. Daar is volgens de zegsvrouw een bepaalde systematiek voor gekozen waardoor dat per geval verschilt.