DEN HAAG - Kinderen van gedetineerde ouders kunnen met ingang van dit najaar vaker en beter op bezoek bij hun vastzittende vader of moeder. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de Tweede Kamer met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie.

Nu zijn er vier bezoeken per jaar die echt aan het kind kunnen worden gewijd, in een rustiger omgeving dan in de bezoekzaal van het gevang. Verder kan een kind natuurlijk meekomen naar de gewone bezoeken daar.

De Inspectie voor de Sanctietoepassing bepleitte recent speciale kind-ouder-bezoeken in een frequentie van een keer per maand. Door het programma Optimalisering Personeel Inzet (OPI) is er straks ook speciaal voor de kinderen meer mogelijk tijdens avonden en in weekeinden.

Hoe dat wordt vormgegeven, wordt nog uitgeplozen. Volgens een woordvoerder van Justitie zullen er echter zelfs meer kind-ouder-bezoeken mogelijk zijn dan eens per maand.

Dupe

Lea Bouwmeester van de PvdA benadrukte tijdens het overleg dat niet OPI, maar het belang van het kind maatgevend moet zijn. Dat kan er niets aan doen dat zijn ouder is gedetineerd, maar het is wel de dupe, vindt ze.

Ze vroeg om een onderzoek naar de kinderbehoeften, maar de minister wees dat af. De behoeften van de kinderen zijn volgens hem erg verschillend.