DEN HAAG - Het aantal jongeren tussen 15 en 25 jaar dat zonder startkwalificatie van school gaat, is het afgelopen decennium gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Bijna een op de tien jongeren uit de genoemde leeftijdsgroep zat vorig jaar niet op school en had ook geen havo-, vwo- of mbo-diploma. Dat aandeel lag in 2001 nog op 15 procent. Het percentage onvoldoende gediplomeerde schoolverlaters ligt bij jongens (13 procent) hoger dan bij meisjes (7 procent).

De werkloosheid onder schoolverlaters zonder diploma ligt bijna twee keer zo hoog als onder jongeren die wel voldoende zijn gediplomeerd. Dat geldt in economisch gunstige en in minder gunstige tijden.

Zo was in 2008, een jaar waarin de economie nog goed draaide, de werkloosheid onder jongeren 4 procent. Van de jongeren zonder startkwalificatie zat toen 8 procent zonder werk. In het crisisjaar 2009 lagen deze aandelen op respectievelijk 7 en 12 procent, aldus het CBS.