DEN HAAG - De Hoge Raad heeft het beroep verworpen dat een voormalige rechter had ingesteld tegen zijn veroordeling wegens bezit van kinderporno.

Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde F.F., die rechter was in Maastricht, in juli 2008 wegens het in bezit hebben van kinderporno. Een elektricien trof in 2001 bij werkzaamheden in F.'s woning onder een vloer een aantal videobanden aan waarop seksuele handelingen met jonge jongens waren te zien.

De man kreeg geen straf wegens de lange duur van het proces en de grote gevolgen voor zijn privéleven, maar hij stelde desondanks cassatie in. De Hoge Raad oordeelde maandag dat hetgeen de verdachte als motivatie heeft aangevoerd niet tot cassatie kan leiden.

Leeftijd

De advocaat van F. had vraagtekens gezet bij het oordeel van het hof dat de jeugdigen op het beeldmateriaal dat bij F. was ontdekt, jonger zouden zijn dan 16 jaar en bij de vaststelling dat sprake zou zijn van seksuele handelingen. Ook klaagde de raadsman over een onjuiste uitleg over het begrip ''in voorraad hebben'' van kinderporno.

Voorwaardelijk

Het was niet de eerste keer dat de Hoge Raad zich met de zaak van F. bezighield. Het gerechtshof in Arnhem bevond de oud-magistraat in april 2006 schuldig aan het bezit van kinderporno en veroordeelde de man daarom tot een maand voorwaardelijke celstraf. F. stelde cassatie in waarna het hoogste rechtscollege de veroordeling in januari 2008 vernietigde.

Volgens de Hoge Raad had het hof in Arnhem niet onderbouwd, waarom het bepaalde kritiek van de verdediging van de hand had gewezen. Die onderbouwing is wettelijk verplicht. Het gerechtshof in Den Haag moest zich opnieuw over deze zaak gaan buigen. Dat deed in juli 2008 uitspraak.