DEN HAAG - Middelbare scholieren die in het schooljaar 2013-2014 eindexamen afleggen, krijgen voor het eerst te maken met examens waarin het gewenste taal-en rekenniveau is verwerkt.

Dat bleek woensdag tijdens een debat over de kwestie met demissionair minister André Rouvoet en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (beiden Onderwijs).

Met de extra aandacht voor rekenen en taal willen de bewindslieden dat het taal- en rekenniveau van leerlingen omhoog gaat. ''Taal en rekenen zijn de zuurstof van alle kennis. Daar begint het mee. De basis op orde, de lat omhoog'', aldus Van Bijsterveldt.

Taaleisen

De nieuwe taaleisen wil ze neerleggen in het bestaande vak Nederlands. Voor rekenen wordt een aparte rekentoets ingevoerd. Een meerderheid in de Kamer is het met haar eens.

Reden voor de aparte rekentoets is dat leerlingen die geen wiskunde kiezen in hun vakkenpakket, toch in aanraking moeten komen met rekenen.

Rekenkennis

De bewindsvrouw vindt het belangrijk dat ook bij die groep de rekenkennis goed wordt onderhouden, omdat die snel kan wegzakken. Omdat rekenen slechts een onderdeel is van wiskunde kan extra aandacht voor deze discipline ook een meerwaarde hebben voor scholieren die dat vak wel op hun lijst hebben. Apart erop toetsen is beter, oordelen de bewindslieden.

Ze vinden dat het taal- en rekenonderwijs over de hele linie omhoog moet. Te beginnen bij de kleintjes in het basisonderwijs tot aan het mbo. Eerder is aangekondigd dat er extra geld voor wordt uitgetrokken: 115 miljoen euro in totaal plus nog eens 50 miljoen jaarlijks extra voor het mbo.