DEN HAAG - Het gratis parkeren voor gehandicapten op alle openbare parkeerplaatsen is van de baan.

De Eerste Kamer verwierp dinsdag het wetsvoorstel dat voorzag in gratis parkeren, met 26 stemmen voor en 37 tegen.

Vorig jaar schaarde de Tweede Kamer zich met een ruime meerderheid achter dit wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Marjo van Dijken (PvdA).

Veel senatoren vinden echter dat gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of parkeren wel of niet gratis moet zijn voor gehandicapten en verwierpen het voorstel daarom.

Kosteloos

Nu al zijn er gemeenten die gehandicapten kosteloos laten parkeren. Van Dijken pleit voor een landelijke regeling omdat voor de doelgroep onduidelijk is in welke gemeente nu wel of niet geld in de meter moet.

De lokale overheden die gehandicapten gratis hun auto langs de straat laten zetten, doen dat om de mobiliteit van gehandicapten te vergroten.

Gehandicapten met een laag inkomen hebben niet de mogelijkheid om hun auto verder weg te parkeren op een plek waar het gratis is en dan bijvoorbeeld met het openbaar vervoer naar hun plaats van bestemming te reizen.

Belemmering

''Voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart met een laag inkomen vormen parkeerkosten een ernstige belemmering in hun mobiliteit'', aldus woordvoerder Janny Lagendijk van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad).

Lagendijk is zeer teleurgesteld door de opstelling van de Eerste Kamer. ''Dit voorstel, waaraan ongeveer anderhalf jaar is gewerkt, lost knelpunten op die mensen met een handicap dagelijks tegenkomen'', schetst zij.

Helderheid

''Het verbaast me dat juist dat de christelijke partijen in de senaat het plan niet omarmen. De senatoren wijzen op de autonomie van de gemeenten, maar de kern van het plan is nu juist dat door die versnippering geen helderheid bestaat over wel of niet gratis parkeren. "

"Zelfs de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die in dit soort kwesties vaak opkomt voor de autonomie van gemeenten, koos in dit plan voor een neutrale opstelling. Veel gehandicapten hielden er na de Tweede Kamer al rekening mee dat ze gratis konden gaan parkeren. Jammer dat het niet doorgaat, maar we mikken op een nieuw kabinet.''