AMSTERDAM - De afgelopen winter zijn 36.000 mensen terechtgekomen op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Dat zijn er acht keer zo veel dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar. Dat meldde de Stichting Consument en Veiligheid dinsdag.

Ruim driekwart van de slachtoffers was uitgegleden op straat. Meer dan de helft had een botbreuk opgelopen. 15 procent van de pechvogels moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Zeker drie mensen kwamen als gevolg van hun val te overlijden.

Arbeidsverzuim

De directe medische kosten worden geraamd op in totaal 90 miljoen euro. De kosten als gevolg van arbeidsverzuim bedragen naar schatting 130 miljoen euro. Dat betekent volgens de stichting dat ongelukken door gladheid in totaal 220 miljoen euro hebben gekost.

Consument en Veiligheid vindt dat gemeenten hun beleid om wegen en straten sneeuw- en ijsvrij te houden, nog eens kritisch moeten bekijken om het aantal ongevallen in de toekomst te beperken. Vooral stoepen en fietspaden verdienen meer aandacht, aldus de stichting.