DEN HAAG - Bij Defensie zijn in totaal 98 topmilitairen in dienst die allen meer dan een ton per jaar verdienen. In totaal is de krijgsmacht daarmee ruim 11 miljoen euro per jaar kwijt. Samen met de 31 topfunctionarissen in burger moet Defensie elk jaar bijna 15 miljoen euro dokken voor de top van het departement.

Dat blijkt uit een overzicht van de toelagen en beloningen van de top van Defensie, die staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De hoogste generaal verdient ruim 139.000 euro per jaar, gevolgd door dertien luitenant-generaals met ieder ruim 130.000 euro gemiddeld.

Daarna komen 23 generaal-majoors (ruim 121.000) en 61 brigadegeneraals (106.000). Naast de topmilitairen zijn er ook nog 31 topburgerfunctionarissen in dienst van Defensie. Zij verdienen tussen de ruim 116.000 en 139.000 euro.

Balkenendenorm

Allen blijven wel ruim binnen de Balkenendenorm van ongeveer 170.000 euro. De hoogste ambtenaar, de secretaris-generaal, wordt betaald door Binnenlandse Zaken.

Tweede Kamerlid Angelien Eijsink van de PvdA wees er zondag op dat ze niets ziet van de vermindering van het aantal generaals naar minstens 85. Het departement had dat volgens haar jaren geleden bij een reorganisatie al toegezegd. Defensie zit in haar ogen met een groot probleem omdat het personeelsbestand veroudert en steeds meer geld kost.