DEN BOSCH - Kardinaal Ad Simonis heeft spijt van zijn uitspraak ''wir haben es nicht gewusst''. Hij noemt de beladen woorden vrijdag ''achteraf ongelukkig gekozen''.

Simonis reageert daarmee op alle opschudding die is ontstaan na het uitspreken van de woorden in het televisieprogramma Pauw & Witteman.

Hij doelde met de beladen uitspraak op het misbruik binnen katholieke instellingen. ''Ik heb er geen kwaad mee willen doen.''

''Ik probeerde de interviewers voor te zijn op die uitspraak. Maar achteraf heb ik bemerkt dat het een ongelukkige keus was.''

Zicht

De kardinaal zegt te spreken voor de bisschoppen die in de tijd dat het misbruik speelde, aan het hoofd van de bisdommen stonden.

''Wij wisten het niet'', benadrukt hij nogmaals. ''Veel meldingen van misbruik hebben betrekking op internaten en religieuze ordes waar wij geen zicht op hadden.''

Simonis werd eind 1970 benoemd tot bisschop van Rotterdam. Daarna was hij hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, voor hij eind 1983 aartsbisschop werd. In 1985 werd Simonis benoemd tot kardinaal.

Schijnheiligheid

CDA-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) zei vrijdag dat Simonis ''de plank volledig missloeg'' met zijn beladen uitspraak.

Deze uitdrukking van Duitsers kort na de Tweede Wereldoorlog wordt tegenwoordig door velen gezien als het toppunt van schijnheiligheid.

''Ik denk dat daar het nodige over gezegd is'', zei Verhagen over de opmerking van Simonis. ''Ik denk dat dat volstrekt de plank misslaat, laat ik het zo stellen.''

Schokkend

Verhagen gaf aan dat het kabinet geschokt is over de aanhoudende berichten over misbruik in de katholieke kerk. ''Dat zijn schokkende onthullingen, vreselijk wat er gebeurd is.''

De kardinaal zei naar aanleiding van zijn uitspraken dat hij een sneer hierover al verwachtte als hij zou zeggen dat hij het niet heeft geweten.

Die sneer zou hij voor hebben willen zijn. Maar de onbekendheid met de praktijken is volgens hem echt waar.

Rouvoet

Vicepremier André Rouvoet begrijpt dat er discussie is ontstaan over de uitspraak van kardinaal Ad Simonis.

Rouvoet (ChristenUnie) wilde verder niet op de kwestie ingaan omdat die niet in de ministerraad is besproken en omdat er nog altijd scheiding tussen kerk en Staat is.