ASSEN - Leerlingen van 55 basisscholen in de regio's Assen, Elburg, Roermond en Wijchen beginnen maandag alsnog aan hun Citotoets.

Een aantal onderwijsorganisaties wil op deze manier onderzoeken of de kinderen beter scoren bij de toets als die ongeveer een maand later wordt afgenomen.

De kinderen hebben dan immers extra tijd gehad om meer vaardigheden op te doen op het gebied van bijvoorbeeld taal en rekenen.

Als leerlingen na de zomervakantie op het middelbaar onderwijs zitten, wordt ook nog onderzocht of ze daar beter scoren dan de leerlingen die de Cito-test eerder hebben gemaakt.

Eind dit jaar worden de resultaten van het experiment bekend.