AMSTERDAM - Kardinaal Simonis heeft nooit iets gemerkt van het seksueel misbruik in de kerk. Dat zegt de voormalige aartsbisschop tegen RTV Utrecht donderdag.

''Als ik tien gevallen heb meegemaakt, is dat veel.'' Dat zei kardinaal Ad Simonis donderdag over de tijd dat hij als bisschop werkzaam was in de bisdommen Rotterdam en Utrecht.

Simonis was in totaal 38 jaar lang ''actief bisschop''.

Behandeld

De gevallen van misbruik die in Simonis' tijd als bisschop aan het daglicht kwamen, zijn destijds in behandeling genomen, aldus de kardinaal.

Om hoeveel gevallen het precies gaat en of het om officiële aanklachten gaat, wilde hij niet zeggen.

''Als het om een priester ging, was ik verantwoordelijk. Als het om een religieus ging, dan ging de overste van de betreffende orde erover.'' Simonis zegt dat het wel ''een keer is gebeurd'' dat een priester uit zijn priesterambt is gezet.

Benieuwd

''In de tijd dat ik zelf op het kleinseminarie zat, heb ik nooit iets bemerkt van misbruik'', aldus Simonis.

Hij is benieuwd naar het onderzoek dat oud-minister Wim Deetman op poten gaat zetten. ''Er zijn wel honderden meldingen. Maar om hoeveel aanklachten gaat het? En gaat het dan om religieuzen of priesters? Daar ben ik benieuwd naar.''

De kardinaal verwacht dat uit het onderzoek zal blijken dat er ''betrekkelijk weinig'' priesters onder de daders van het seksueel misbruik zullen zijn.

''Tachtig procent van de gemelde gevallen komt uit religieuze ordes. Dat is een wereld die ver van mij afstond, waar ik nooit iets mee te maken had.''

Kwaad daglicht

De kerk komt door de berichtgeving in een steeds kwader daglicht te staan. Maar inmiddels heeft de kerk het misbruik veroordeeld en zijn excuses aangeboden. Daarmee doet de kerk alles wat het kan, vindt Simonis.

“De slachtoffers moeten geroerd worden, hun verhaal kwijt kunnen. Maar van een financiële tegemoetkoming heb ik geen verstand. Ik weet alleen dat we een arme kerk zijn.”

Grote vraag

Simonis werd eind 1970 benoemd tot bisschop van Rotterdam. Daarna was de tandartszoon uit Lisse korte tijd hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, voor hij eind 1983 aartsbisschop werd. In 1985 werd Simonis benoemd tot kardinaal.

''Als het dan waar is, dat er veel misbruik heeft plaatsgevonden, ben ik benieuwd hoe dat mogelijk was in het rijkse roomse leven. Dat is voor mij de grote vraag.''