AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag gepleit voor vrijspraak in de zaak tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B. waar het gaat om de moord op zeven ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe.

Daartoe was ze tot levenslang veroordeeld. Het hof in Arnhem herziet de zaak op last van de Hoge Raad.

Volgens advocaat-generaal J.W. Rijkers is niet vast te stellen hoe de betrokken patiënten zijn overleden en al helemaal niet of aan hun dood enig menselijk handelen ten grondslag heeft gelegen.

Seriemoordenares

Het beeld van Lucia de B. als seriemoordenares moet worden bijgesteld, stelde de aanklager in het herzieningsproces.

Lucia de B. reageerde zichtbaar opgelucht en wendde zich nadat de eis was uitgesproken met een glimlach tot familie en bekenden in het publiek. Eerder op de dag oogde ze onzeker en zenuwachtig.

Voor een aantal minder ernstige feiten, zoals diefstal en valsheid in geschrift, vroeg de advocaat-generaal schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Ernstig ziek

De aanklager is tot zijn conclusie gekomen door rapporten van deskundigen die na de veroordeling van Lucia de B. (48) tot levenslang zijn gemaakt.

Degenen die in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) en het hof in Arnhem nader onderzoek hebben gedaan, stellen dat de 'slachtoffers' kunnen zijn overleden omdat ze nu eenmaal ernstig ziek waren.

Rijkers wees er nog op dat het intense debat over en de bemoeienis met de zaak van buitenaf hebben bijgedragen aan de waarheidsvinding. Hierdoor werden reacties opgeroepen die uiteindelijk hebben geleid tot nieuwe informatie waardoor een nieuwe rechtszaak mogelijk is gemaakt.

Vrijspraak

De vraag om vrijspraak geldt voor alle levensdelicten. Dat komt doordat het hof Den Haag destijds schakelbewijs heeft gebruikt. Daarbij zijn twee zaken waarin meer bewijs was, gekoppeld aan gevallen waarin het hof over minder aanwijzingen voor betrokkenheid van De B. dacht te beschikken.

Professor J. Meulenbelt van het Nationale Vergiftigingeninformatiecentrum was een van de deskundigen. Vooral van de geschiedenis van baby A. schetste hij een treurig beeld. Het kind van ongeveer een half jaar oud was volgens Meulenbelt uitgeput doordat ze langere tijd te veel moeite heeft moeten doen om genoeg zuurstof binnen te krijgen.

Dit gegeven, in combinatie met de afwijkingen aan haar hart, longen en hersenen, kan haar overlijden verklaren, aldus de toxicoloog.

Niet te vroeg juichen

De gevraagde vrijspraak is voor de Haagse verpleegkundige nog niet genoeg. Er werd al vanuit gegaan dat de advocaat-generaal (aanklager in hoger beroep) om vrijspraak voor de tien levensdelicten zou vragen.

Toch leek Lucia zelf nog verrast toen hij die eis inderdaad uitsprak. ''Ik durfde er niet op te hopen'', zei De B. na de zitting. ''Ik moest het eerst horen.'' Totdat het hof haar op 14 april inderdaad vrijspreekt, heeft De B. er in elk geval nog slapeloze nachten van.

Haar advocaat Stijn Franken vindt het inmiddels tijd worden voor verontschuldigingen. In zijn pleidooi richtte hij zich woensdag bij het gerechtshof in Arnhem specifiek tot de rechters van het hof in Den Haag die Lucia de B. in 2004 tot de maximale gevangenisstraf veroordeelden.

Toon

Franken vindt niet alleen dat de veroordeling feitelijk onjuist was, maar ook de toon die de rechters tegen haar aansloegen, zit hem dwars. ''Nu alle pijlers onder het oordeel van het Haagse gerechtshof zijn weggevallen, zou het de betrokken raadsheren sieren indien zij in ieder geval tegenover Lucia hun verontschuldigingen zouden aanbieden voor deze - in onze ogen - onprofessionele en onheuse aantijgingen.''

Lucia de B. heeft van meet af aan ontkend dat ze de zieke kleine kinderen en ouderen heeft omgebracht. Volgens justitie zou ze dat hebben gedaan met grote hoeveelheden medicijnen. Ze heeft tussen 1997 en 2001 gewerkt in vier ziekenhuizen in Den Haag.