DEN HAAG - Drie jeugdgevangenissen gaan tijdelijk dicht. De criminaliteit onder jongeren is de laatste jaren sterk afgenomen.

Bovendien worden jongeren die jeugdzorg nodig hebben, sinds het begin van dit jaar niet meer in jeugdgevangenissen geplaatst. Daarom verdwijnen voorlopig driehonderd van de ruim 1200 plaatsen in de inrichtingen.

Dat heeft demissionair minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De justitiële inrichtingen die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, zijn De Doggershoek in Den Helder, de locatie Rekken van de inrichting Rentray en de locatie Vught van Den Hey-Acker.

Aantal delicten

Sinds 2005 nam het aantal ernstige delicten door jongeren met 30 procent af.

Voor de bezetting van de jeugdgevangenissen had dat niet direct gevolgen, omdat er steeds meer jongeren terechtkwamen die eigenlijk in de jeugdzorg thuishoorden.

Maar vorig jaar gingen deze steeds vaker naar een instelling voor gesloten jeugdzorg, zodat er in de gevangenissen leegstand ontstond. Daardoor is nu nog maar 60 procent van de plaatsen bezet.

Arbeidsplaatsen

Voor de medewerkers van de drie betrokken jeugdgevangenissen, in totaal ongeveer 620 arbeidsplaatsen, wordt bekeken of ze in andere gevangenissen of op een andere plek binnen de jeugdsector aan de slag kunnen.

Hirsch Ballin wil de komende maanden bekijken hoe het verder moet met de jeugdgevangenissen. De drie die nu tijdelijk dichtgaan, kunnen een nieuwe bestemming krijgen.

Van Velzen

Van SP-Kamerlid Krista van Velzen hoeft de minister niet zo lang na te denken.

Wat haar betreft kunnen de drie jeugdgevangenissen prima dienst doen in de gesloten jeugdzorg en als opvang voor asielzoekers en slachtoffers van mensenhandelaars en loverboys.

Dan hoeft het personeel van deze inrichtingen ook niet weg. Met een aanvullende opleiding zouden ze prima met nieuwe doelgroepen aan de slag kunnen.