DEN HAAG - Hogescholen en universiteiten waarschuwen studenten niet altijd afdoende als die afstevenen op een bindend studieadvies, terwijl dat wel verplicht is.

Ook schort het in veel gevallen aan de nazorg voor studenten die als gevolg van een negatief studieadvies hun studie niet mogen voortzetten.

Dat staat in een rapport dat de Onderwijsinspectie woensdag heeft gepubliceerd.

De inspectie concludeert dat de uitvoering van het bindend studieadvies in grote lijnen redelijk overeenstemt met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), maar ze ziet wel tekortkomingen.

Oriënterend

Het bindend studieadvies aan het einde van het eerste jaar (propedeuse) kan er volgens de inspectie aan bijdragen dat studenten op de juiste opleiding terechtkomen.

De oriënterende functie van de propedeuse moet dan echter wel worden versterkt. Studenten die een opleiding moeten verlaten, moeten begeleiding krijgen om te voorkomen dat zij voor het hoger onderwijs verloren gaan, meent de inspectie.

Verwaarloosd

Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) toont het rapport van de Onderwijsinspectie aan dat het bindend studieadvies niet werkt zoals het is bedoeld en zo snel mogelijk moet worden afgeschaft.

''Uit dit rapport blijkt dat het bindend studieadvies door instellingen wordt gebruikt om studenten gemakkelijk van de opleiding te sturen, dat hierbij de wet overtreden wordt en de verwijsfunctie verwaarloosd wordt'', aldus LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk.