DEN HAAG - Ongeveer een kwart van de totale uitgaven binnen de AWBZ gaat naar zorg voor verstandelijk gehandicapten.

In totaal gaat het jaarlijks om bijna vijf miljard euro. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat woensdag is gepresenteerd.

Uit de rijkspot AWBZ wordt bijvoorbeeld de ouderenzorg betaald, psychiatrische instellingen en hulp aan verstandelijk gehandicapten.

Het aantal verstandelijk gehandicapten dat hulp vraagt via de AWBZ, stijgt gemiddeld met 9 procent per jaar, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat er meer verstandelijk gehandicapten worden geboren, zo schrijft het SCP.

Hulpvraag

Het aantal verstandelijk gehandicapten dat aanklopte voor AWBZ-zorg is in de periode 1998-2008 gestegen van 63.000 tot 147.000 personen. Het aantal jongeren met een hulpvraag, tot 23 jaar,bijvoorbeeld, steeg in de periode 1998-2008 van 19.000 tot 65.000 mensen.

Het planbureau verklaart de stijging onder meer door verandering van de toelatingsregels. Ook mensen met licht verstandelijke handicaps, zoals zwakbegaafen, kunnen sinds 2005 begeleiding en ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ als ze bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben.

Daarbij zijn de methodes voor het stellen diagnoses verbeterd. Verstandelijk gehandicapten leven bovendien langer door betere zorg.