GEMERT - Christian Ouwens, een homoseksueel, katholiek en theoloog uit Gemert, doet maandag aangifte tegen pastoor Cor Mennen uit Oss wegens discriminatie en belediging van een groep mensen.

De pastoor schreef woensdag in een brief aan het bisdom Den Bosch 'dat een priester volgens het kerkelijk recht verplicht is om iemand, die publiek in zonde leeft, de communie te weigeren om ergernis te vermijden.'

Ook schrijft hij dat 'het in deze situatie is dat Jezus zegt, dat het beter was iemand met een molensteen om de hals in het diepst van de zee te laten zinken, dan dat hij ergernis geeft aan een van deze kleinen.'

Volgens Ouwens doelt de pastoor daarmee op praktiserende homoseksuelen.

Discriminatie

''Pure discriminatie.'' Ouwens deed eerder al aangifte tegen pastoor Luc Buyens uit Reusel, plebaan Geertjan van Rossem en bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch wegens discriminatie.

Pastoor Buyens kwam in opspraak, toen hij de lokale prins carnaval tijdens een speciale mis een hostie weigerde vanwege zijn homoseksuele geaardheid.

Protest

Uit protest gingen homoseksuelen daarna demonstratief naar de zondagmis in Reusel. Buyens besloot, in overleg met bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch, om de communie over te slaan.

Ook Ouwens was bij de dienst van Buyens aanwezig. Hij werd tijdens de mis door de politie gearresteerd.

Verstoring openbare orde

''De pastoor ging zelf wel ter communie, terwijl wij niet mochten. Dat ergerde mij zo. Ik wilde opstaan en iets zeggen. Maar ik werd door de politie in de boeien geslagen wegens verstoring van de openbare orde en baldadigheid.''

Ouwens werd naar eigen zeggen 'anderhalf uur in de cel gezet en twee uur lang verhoord.' Daarna deed hij aangifte tegen Buyens en bisschop Hurkmans, 'zijn opdrachtgever.'

''Buyens zei in de dienst de communie niet uit te willen reiken omdat hij niet kon zien wie wel of niet homoseksueel was. Dat vind ik je reinste discriminatie.''