LEEUWARDEN - Het maximale aantal kievitseieren dat dit jaar mag worden geraapt is bijna vijfhonderd minder dan vorig jaar.

De provincie Friesland maakte donderdag bekend dat ze daarvoor de ontheffing van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW) voor het zoeken en rapen van kievitseieren heeft aangepast. Vorig jaar mochten 6.431 eieren worden geraapt, dit jaar zijn dat er 5.939.

Het verminderen van het maximale aantal te rapen kievitseieren, was een verzoek van de Faunabescherming. De kievitenpopulatie zou steeds verder slinken.

In de periode van 1 maart tot 1 april mogen de kievitseieren worden geraapt. Sinds vorig jaar bestaat een limiet voor het zoeken naar eieren.

Wie sindsdien een kievitsei vindt, moet een sms sturen naar een controlesysteem. De vinder krijgt dan een sms terug waarin wordt aangegeven of hij het ei wel of niet mag rapen.