DEN HAAG - Minister van Defensie Henk Kamp heeft in 2006 terecht geweigerd VN-documenten over de vredesoperatie in voormalig Joegoslavië openbaar te maken.

Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak die door nabestaanden van slachtoffers van de val van Srebrenica was aangespannen.

Volgens de raad kunnen alleen de VN zelf bepalen welke documenten zij openbaar maken.

De nabestaanden wilden inzage in documenten over onder andere procedures en richtlijnen.

Volgens de raad zijn de documenten krachtens het VN-Immuniteitsverdrag ''onschendbaar'' en is het ''niet aan de nationale rechter om aan de door de leden van de VN gemaakte keuze te tornen''. De rechtbank in Amsterdam kwam eerder al tot eenzelfde conclusie.

Weduwe

De raad boog zich vorig jaar maart ook al over een verzoek om documenten over Screbrenica openbaar te maken. In dat geval ging het ook om Nederlandse papieren.

De raad oordeelde dat het ministerie er opnieuw naar moet kijken en bepalen of de papieren openbaar worden. De zaak was aangespannen door de weduwe van een technicus die op de VN-basis werkte.