AMSTERDAM - De tweedeling tussen kinderen die onder goede en slechte omstandigheden opgroeien neemt toe.

Hoewel het de afgelopen vijf jaar gestaag beter is gegaan met de kinderen in Nederland, komen deze verbeteringen vooral ten goede aan kinderen in goede wijken.

Dat staat in het vijfde onderzoek van Kinderen in Tel. De verbeteringen zouden deels door veranderingen in het jeugdbeleid van de overheid komen.

Tienermoeders

Zo is er een minister voor Jeugd en gezin gekomen en is er in het lokale jeugdbeleid meer aandacht voor kinderrechten. Het aantal tienermoeders in Rotterdam is mede door deze veranderingen de afgelopen vijf jaar gehalveerd.

In de minst scorende wijken van Nederland is de situatie echter juist verslechterd. In Nederland leven nog steeds bijna tweehonderdduizend kinderen in een achterstandspositie.

Zorgen

De onderzoekers maken zich daarbij zorgen dat de kinderen die nu al in armoede leven het nog moeilijker krijgen.

Vanwege de kredietcrisis zal de jeugdwerkloosheid de komende jaren daarbij alleen maar stijgen. Door de overheid geplande bezuinigingen kunnen ook voor problemen zorgen.

Kinderen in Tel roept daarom gemeenten op goed in de gaten te houden dat ze met hun bezuinigingsplannen de meest kwetsbare kinderen ontzien.

Rouvoet

Kinderen in Tel is een samenwerkingsverband van onder meer Unicef en Jantje Beton Het Verwey-Jonker Instituut voert het jaarlijkse onderzoek uit.

Per provincie, gemeente en wijk staat er in hoe de leefsituatie van de Nederlandse jeugd er is. Hiervoor is onder meer gekeken naar het aantal tienermoeders, speelruimte, achterstandsleerlingen, zuigelingensterfte, jeugdwerkloosheid en kindermishandeling.

Het onderzoek wordt maandag aangeboden aan minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChrictenUnie).