SOEST - De Salesiaanse orde start een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van kinderen door paters in een rooms-katholiek internaat in 's-Heerenberg in de jaren zestig en zeventig.

Dat liet de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) vrijdag weten. De overste van de Salesianen in Nederland, pater Herman Spronck zei dat ook zaken die juridisch verjaard zijn, of waarvan de vermoedelijke dader overleden is, onderzocht zullen worden.

Spronck zei in een toelichting dat ook gekeken wordt naar de rol van het bestuur. Dat is grotendeels een vraag: ''Wat heb je als bestuur laten liggen.''

Slachtoffers

Uit een onderzoek van de Wereldomroep en NRC Handelsblad zou blijken dat de paters in het Don Rua klooster zeker drie, maar wellicht meer slachtoffers hebben gemaakt.

Destijds woonden in het internaat ongeveer honderd jongens tussen de twaalf en achttien jaar. Een oud-leerling zegt in de uitzending van de Wereldomroep dat het bekend was dat sommige paters jongens misbruikten.

In de uitzending is het verhaal te horen van een jongen die twee jaar lang misbruikt is door een pater. Het misbruik gebeurde in de kamer van de pater.

Medewerking

Het bestuur van de congregatie zegt alle mogelijke medewerking toe aan het onderzoek, dat door in eerste instantie door Hulp & Recht wordt uitgevoerd. Later zal mogelijk een andere instantie een meer algemeen onderzoek naar aard, duur en omvang van mogelijk misbruik gaan doen.

Daarbij zal ook de vraag naar het functioneren van de verschillende besturen en hun optreden in deze dossiers aan de orde komen.

De hoogste baas van de Salesianen in Nederland in de jaren zeventig was Ad van Luyn, nu bisschop van Rotterdam.

De Wereldomroep heeft hem om een reactie gevraagd, maar hij wilde niet reageren. Pater Spronck hecht eraan te laten weten dat ook Van Luyn toezegde alle medewerking aan de onderzoeken te zullen verlenen.

Middelbare school

Volgens NRC en de Wereldomroep gaf een van de paters ook les op een middelbare school in Doetinchem. Daar zou een leerlinge tijdens een wintersportvakantie door die pater zijn misbruikt. Ook is er een geval bekend dat een pater een leerling misbruikte buiten het klooster en het internaat.

Volgens de beheerder van een boerderij bij het internaat was het seksueel misbruik door de paters van de Salesiaanse orde bekend binnen de orde en werd het ook door de leiding besproken.

De orde van Salesianen is voortgekomen uit de religieuze congregatie van salesianen van Don Bosco. Deze stichtte de orde aan het eind van de negentiende eeuw.

Hij wilde een alternatief bieden voor de toenemende invloed van het liberalisme op de openbare en individuele moraal.