AMSTERDAM - Een student van de Haagse Hogeschool heeft een nieuwe opdracht voor een afstudeerscriptie gekregen, omdat gemeenten geklaagd hadden over zijn informatieverzoek rond brandveiligheid. Zijn verzoek om documenten moet onder excuses worden ingetrokken.

Jeroen Reitsema probeert met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur duidelijk te krijgen of gemeenten voldoende toezicht op brandveiligheid uitoefenen. De informatie moet een afstudeeronderzoek van de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool voeden. Daarna komt de informatie in een online overzicht.

Na een dodelijke brand in café De Hemel in Volendam, tijdens de jaarwisseling van 2001, was er veel kritiek op het toezicht. Dit is vervolgens aangescherpt. Het informatieverzoek had moeten duidelijk maken of dit daadwerkelijk het geval is.

Leges

Maar enkele gemeenten beklagen zich over de hoeveelheid werk die het verzoek met zich mee zou brengen. Sommige steden wijzen de student op de honderden euro's aan leges die zij daarvoor rekenen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten wijst zijn leden er op dat Reitsema zijn verzoek dan doorgaans intrekt.

Volgens zijn stagebegeleider gaat het slechts om enkele gemeenten. Een van de klagende gemeenten, Naarden, erkent in een reactie dat de informatie ook met regelmaat aan het Ministerie van VROM moet worden verstrekt. De beantwoording voor de student zou echter driehonderd euro kosten.

Brief

Directeur Tim van Tongeren van de opleiding zegt in een reactie tegenover NU.nl zich vooral te hebben geërgerd aan de stagebegeleider van Huschka Nederland, het bedrijf waar Reitsema stage loopt. Die heeft in een brief gewezen op de negatieve beeldvorming van niet beantwoorden van het Wob-verzoek.

Volgens de directeur van de opleiding is dat chantage en heeft hij daarom besloten geen stagiairs meer aan dit bedrijf te zullen aanbieden. De onderneming zegt nog niets van de school te hebben vernomen.

Kamervragen

Volgens Van Tongeren heeft de student niets te vrezen als hij zijn informatieverzoek onder excuses intrekt en een andere afstudeeropdracht aanvaardt. Reitsema gaf aan op dit moment zich niet "vrij te voelen" te reageren. De Socialistische Partij stelt kamervragen.