Provincie kiest voor luchthaven Twente

ZWOLLE - Een ruime meerderheid van de Provinciale Staten heeft woensdagavond ingestemd met een doorstart van een luchthaven in Twente.

De coalitie PvdA/VVD/CDA heeft daar wel strengere voorwaarden aan gesteld dan in het vorige plan van Gedeputeerde Staten (GS) voor de ontwikkeling van het gebied van het voormalige militaire vliegveld Twente.

In het coalitie-akkoord staan onder andere scherpere regels voor het geluid dat de luchthaven mag produceren.

Verder moet het provinciale bestuur samen met het Rijk en de gemeente Enschede commerciële samenwerking met de naburige Duitse luchthaven FMO zoeken om het rendement van een Twentse luchthaven te vergroten.

De coalitie heeft GS opgedragen om de aanname van 1,2 miljoen passagiers in 2030 beter in kaart te brengen.

Inkeer

De voltallige oppositie stemde tegen het aangepaste plan met een luchthaven en verketterde de PvdA die in december nog tegen de structuurvisie met luchthaven had gestemd. Daarmee werd de gebiedsontwikkeling met een luchthaven van tafel geveegd.

Desondanks kwamen de socialisten In een crisisberaad met de coalitiepartners VVD en CDA tot inkeer. Volgens de PvdA was ze nooit tegen een luchthaven, maar rammelde de structuurvisie van het Rijk, de gemeente Enschede en GS aan diverse kanten

''De coalitie heeft nu een plan met nieuwe kaders voorgelegd aan GS die het verder met Enschede en het Rijk moet uitwerken'', aldus een woordvoerder van de PvdA.

Tip de redactie