'Veel pogingen zelfdoding in verzorgingshuis'

HILVERSUM - Ruim een vijfde van de verzorgingshuizen (22 procent) heeft de afgelopen drie jaar meegemaakt dat bewoners pogingen tot zelfdoding hebben gedaan of daadwerkelijk een eind aan hun leven hebben gemaakt.

Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) woensdagavond heeft gepresenteerd in het televisieprogramma Netwerk. Bij het onderzoek waren 221 verzorgingshuizen betrokken.

Meer dan de helft van de onderzochte tehuizen (55 procent) gaf aan dat een of meer ouderen in de afgelopen jaren hebben aangegeven hun leven als voltooid te beschouwen. Van die groep ouderen deed 12 procent daadwerkelijk een verzoek tot hulp bij zelfdoding.

Ruim een derde van de onderzochte verzorgingshuizen (35 procent) gaf aan niet te weten of hun bewoners hun leven als voltooid beschouwden.

Eenzaam

Deze week is de Week van het Voltooide Leven. Een aantal organisaties vraagt aandacht voor het gegeven dat veel ouderen hun leven als 'klaar' beschouwen.

Vaak gaat het om zeer oude mensen die zich eenzaam voelen en/of last hebben van kwalen waardoor ze niet meer uit de voeten kunnen.

Ze zouden graag hulp krijgen bij het waardig beëindigen van hun leven, zonder dat ze daarbij bijvoorbeeld voor een trein hoeven te springen of in het water rijden met hun auto.

Verboden

Volgens de huidige wetten is hulp bij zelfdoding verboden. Alleen mensen die 'ondraaglijk en uitzichtloos' lijden komen in aanmerking voor euthanasie. In de praktijk zijn dat vaak mensen die kanker hebben.

Tip de redactie