ROTTERDAM - Aad Meijboom stapt op als korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Meijboom lag al weken onder vuur na een kritisch rapport over de strandrellen in Hoek van Holland. Hij blijft in functie totdat zijn opvolger bekend is.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam liet maandag weten dat na het vernietigende rapport van het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement (COT) indringende gesprekken met Meijboom zijn gevoerd.

Dat rapport, over het ontspoorde strandfeest Sunset Grooves, plaatste de politie onder zware druk. Verder is gesproken over de toekomst van het korps op de lange termijn. Op basis daarvan heeft Meijboom zijn conclusies getrokken.

Het COT wees in december vooral de politie aan als de instantie die voor en tijdens het dancefeest fout op fout had gestapeld. Zo wist die dat hooligans op het feest zouden afkomen.

Maatregelen

Dat had een reden moeten zijn om te heroverwegen of het dansfeest wel door moest gaan. In ieder geval hadden er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen, zoals het beschikbaar hebben van mobiele eenheid.

De positie van Meijboom kwam in de daaropvolgende weken onder zware druk te staan. SP en Leefbaar Rotterdam eisten zijn vertrek. De grootste oppositiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad liet maandag in een reactie weten niet tevreden te zijn met de manier waarop het aftreden van Meijboom is ingevuld.

Fractieleider Marco Pastors wil dat de korpschef direct opstapt, en niet pas wanneer er een opvolger gevonden is. Het lijkt Pastors ''heel vreemd dat bij een organisatie als de politie niet sneller dan binnen een half jaar een goede opvolger gevonden kan worden''.

PvdA

De PvdA, de grootste partij in de gemeenteraad, denkt dat Meijboom de juiste conclusie heeft getrokken. Aboutaleb beklemtoonde maandag dat Meijboom persoonlijk geen blaam treft, omdat hij tijdens de strandrellen op vakantie was. Ook heeft de burgemeester niet op het vertrek van de korpschef aangedrongen.

Aboutaleb maakte maandag tevens bekend dat er met ingang van 1 mei een Regionale Interventie Eenheid (RIE) wordt gevormd. Deze eenheid wordt ingezet bij onverwachte verstoringen van de openbare orde, maar ook bij geplande evenementen. Het aantal evenementen in de zomer wordt teruggeschroefd. De verwachte risico's worden van tevoren getaxeerd.

Aantekening

Na het COT-rapport heeft de korpsleiding met veel medewerkers gesprekken gevoerd. Zes medewerkers kregen een aantekening in hun personeelsdossier. Twee van hen hebben het korps inmiddels verlaten.

Meijboom heeft drie politiefunctionarissen die bij de strandrellen waren betrokken een beloning toegekend. Een aantal anderen krijgt binnenkort een beloning.

Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) stelt in een reactie ''kennis te hebben genomen'' van het opstappen van de korpschef. De bewindsvrouw heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de kwestie lokaal moest worden afgehandeld. Die mening zijn ook alle grote Kamerfracties toegedaan.