DEN HAAG - Voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil een breder onderzoek naar de Q-koorts.

Volgens Van Vollenhoven moet het onderzoek zich niet alleen richten op de aanpak van de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid, maar moet de rol van de agrarische sector er ook bij worden betrokken.

Dat heeft de voorzitter van de onderzoeksraad in een brief aan de ministers Ab Klink (Volksgezondheid) en Gerda Verburg (Landbouw) laten weten.

Onderzoeksmissie

Beide ministers hebben een speciale onderzoekscommissie ingesteld, de commissie-Van Dijk, die is belast met de vraag op welke wijze de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand hebben genomen en welke lessen daaruit vallen te trekken voor de toekomst.

In de brief aan de bewindslieden meldt Van Vollenhoven dat hij geen eigen onderzoek zal instellen naar de Q-koorts, nu de commissie-Van Dijk aan de slag gaat.

Zelfregulering

In zijn brief aan Klink en Verburg wijst Van Vollenhoven op de tendens om steeds meer het accent te leggen op zelfregulering als het om veiligheid gaat.

Hoewel veiligheid een kerntaak is van de overheid, zijn burgers, organisaties en ondernemingen medeverantwoordelijk.

Hij vraagt zich echter af of er nog een balans is tussen de omvang van beide verantwoordelijkheden.

Veiligheidsvoorschriften

''Door de zelfregulering worden vele veiligheidsvoorschriften niet meer in wetgeving vastgelegd, maar in de normen en de richtlijnen van de sector zelf. Deze normen en richtlijnen zijn echter geen verbindende voorschriften en onttrekken zich dan ook in de meeste gevallen aan het toezicht van de overheid'', aldus Van Vollenhoven.

Volgens hem kan deze gang van zaken voor de samenleving ''uitermate negatieve consequenties met betrekking tot het onderwerp veiligheid in zich herbergen.'' Daarom zou de commissie-Van Dijk dit aspect in haar onderzoek moeten meenemen.