DEN HAAG - Het ministerie van LNV dient zaterdag nog het verzoek in om de schorsing van de ruiming op de geitenhouderij in Belfeld (Limburg) op te heffen.

Zaterdag bleek dat ook extra monsters aangeven dat er Q-koorts is op het bedrijf, meldde een zegsman van het ministerie.

De geitenhouder in Belfeld wist vrijdag nog te voorkomen dat zijn drachtige dieren werden geruimd.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde toen dat er te veel onduidelijkheid was over een eerdere test om over te gaan tot ruiming.

VWA

Als de rechter maandag toestemming geeft, gaat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) diezelfde dag nog ruimen, aldus LNV.

Minister Gerda Verburg (LNV) zei vrijdag zo snel mogelijk een betrouwbare uitslag te willen. Ze had zorgen omdat op het bedrijf met 3900 geiten al volop lammetjes worden geboren.

Er zijn ruim tweeduizend geiten drachtig en daarvan heeft de helft al lammetjes gekregen, terwijl de andere helft op het punt staat af te lammeren.

Miskraam

De Q-koortsbacterie komt vooral vrij als een melkgeit een miskraam heeft. Sinds 2007 werden duizenden mensen ziek door de Q-koorts.

Om dat aantal terug te dringen, is eind december besloten alle drachtige geiten en schapen op besmette bedrijven te ruimen.

Sindsdien zijn ruim 37.000 drachtige geiten gedood. Eerder probeerden vier geitenhouders vergeefs ruiming van hun dieren tegen te houden bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bronnenonderzoek

Dieren op het bewuste bedrijf in Belfeld zijn in juli vorig jaar ook al nagekeken op Q-koorts, meldt LNV. De VWA deed er bronnenonderzoek na een melding van de GGD dat er in de omgeving 26 mensen Q-koorts hadden.

Alle twintig monsters waren toen positief, maar op het bedrijf waren niet alarmerend veel abortussen die wezen op Q-koorts. Pas sinds 1 oktober is het mogelijk de melk van de geiten en schapen op bedrijven regelmatig te controleren op de Q-koortsbacterie.

Raadsman Jo Aelmans, die de geitenhouder in Belfeld bijstaat, vindt dat ook de tests die nu worden gebruikt om de Q-koortsbacterie aan te tonen, onbetrouwbaar zijn.